AtelierAndre.nl

Alles naar wens?
(.... en de arme Lazarus)

Is everyting to your satisfaction?
(..... and Lazarus)

Dit schilderij is geïnspireerd door het verhaal dat Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16 vs 19 - 31). De focus van de afbeelding ligt mn op vers 19 - 21: De rijke man heeft het uitermate goed en viert elke dag overdadig feest. Bij de ingang van zijn huis, zeg maar bij hem op de stoep ligt een bedelaar die hoopt wat mee te krijgen, maar hij krijgt niets. Sterker nog: hij heeft concurentie van de honden, die zijn zweren likken. De rijke man onttrekt zich aan zijn verantwoordelijkheid en laat Lazarus aan zijn lot over. In vers 22 - 31, dus in feite ná dit moment, staat beschreven dat als beiden gestorven zijn, de rollen omgekeerd zijn

alles naar wens?
De analogie in dit schilderij: De tafel is rijkelijk gedekt voor de toeschouwer, op de achtergrond is een feest met een dj en vuurwerk aan de gang. Naast het feestmaal dat opediend isstaat een champagnekoeler met twee glazen; de nacht is nog jong en er kan van alles gebeuren.
Hier in het westen zijn we erg rijk, en door de moderne communicatiemiddelen ligt in feite de hele wereld, en dus ook de derde wereld bij ons op de stoep.

alles naar wens?
Op het televisiescherm een tafereel uit een land met hongersnood: dode bomen, het kadaver van een rund en een uitgemergelde figuur die achter een lege voedselbak zit. Hij kijkt verbijsterd, als het ware terug door de TV, naar de varkens in ons werelddeel die een identieke voedselbak leeg vreten, om vervolgns weer als voedsel voor ons te dienen. Die bak is tot aan de rand en nog verder gevuld met voedsel dat eigenlijk voor deze Lazarus bestemd was. Een hond, die bij de varkens rondscharrelt kijkt belangstellend of er in de derde wereld toch nog wat te halen valt.
alles naar wens?


Een groot deel van het in overvloed beschikbare voedsel wordt door het bedienend personeel,in de afvalcontainer gedumpt; het is te veel. Veel te veel.Als de serveerster belangstellend komt informeren of alles naar wens is, gaat dat dan over de maaltijd, of over de hierboven beschreven situatie?

De bedoeling van het schilderij is dat de toeschouwer stilstaat bij de (oneerlijke) verdeling van rijkdom in de wereld, de mate waarin door het rijke westen nog steeds in luxe leeft ten koste van de rest van de wereld, en in hoeverre hij/zij daar mede verantwoordelijk is / verantwoordelijkheid wil nemen.

alles naar wens?
Aan het tweede deel van het verhaal (Lucas 16 vs 22 - 31) wordt summier gerefereerd met twee vanitas symbolen: de gedoofde kaars en het bosje verdorde, uitvallende bloemen.


Deze website is door allerlei omstandigheden al een hele tijd niet meer bijgewerkt. Binnenkort gaat daar verandering in komen !!!!!!. Houd hem in de gaten. Ik communiceer dat dan ook via Facebook, maar let op: daar is een andere atelierandre actief. Daarom heet ik daar gewoon: André van Berkum.

<<-------------------------- If you like what you see, like what you see :) --------------------------

© AtelierAndre links