AtelierAndre.nl

Schilderijen met een verhaal (Paintings telling a story)

De schilderijen op deze pagina zijn niet zomaar een mooie plaat of zo.
Het zijn schilderijen waar een verhaal aan vast zit.
Bijvoorbeeld de tekst van een lied. Of een bijbelgedeelte. Of een gedachte over de maatschappij van nu. Of een gedachtenkronkel in verf uitgedrukt.
Soms zomaar, soms naar aanleiding van een gebeurtenis.
Het zijn over het algemeen samengestelde schilderijen, waarin (vaak symbolische)elementen bij elkaar geplaatst worden.

Carpe diem in de polder, een aubade in verf

Carpe diem in de polder, een aubade in verf

Deze keer een uitdaging aangereikt door een kunstwedstrijd uitgeschreven door het grand café van de Meerpaal. Thema: de polder, naar aanleiding van het gedicht "oh polder" van de Dronter stadsdichter Esam Al Wasete. Centraal het eerste wat bij mij opkomt als ik aan de polder denk: bonkige klei op vers geploegde akkers. Om dit extra duidelijk weer te geven heb ik naast acrylverf ook gebruik gemaakt van modeleerpasta. Daaromheen heb ik geprobeerd zoveel mogelijk elementen uit het gedicht terug te laten komen. Om het een éénheid te laten worden laat ik op rechts het landschap overgaan in het interieur van het Grand Café vlak bij de haard. Om te zien of e.e.a. gelukt is zou ik zeggen houd het gedicht er naast en kijk wat je ervan terugvindt. De uitdaging was deze keer in nog een opzicht groter dan ik gewend ben: het schilderij is 120 x 120 cm, met lijst 138 x 138 cm. Dit hield in dat de lijst er weer vanaf moest om hem vanaf de zolder de trap af te krijgen en we moesten vrienden met een grotere auto vragen om een lift naar de Meerpaal. (Cornelieke bedankt) :-))

acryl op hardboard met lijst van oud gemaakt hout, ca 138 x 138 cm. € 700,= zodra beschikbaarVrouw, de moeder (Woman, the mother)

vrouw, de moeder

Dit schilderij heb ik gemaakt in het kader van een schilderwedstrijd van Atelier magazine met als thema: "de vrouw", of "het vrouwelijke". Als onderwerp heb ik gekozen voor het meest ontzagwekkend vrouwelijke dat er bestaat en wat geen man ooit kan bereiken: het moederschap. In het schilderij drie facetten. Een zwangere vrouw staat voor het voortbrengen van kinderen. De zogende vrouw voor het verzorgende. Dit kwetsbare tafereeltje wordt beschermd door de derde figuur met de uitstraling: "had je wat? zul je toch eerst bij mij langs moeten zien te komen". Misschien het begin van een serie? Vrouw, de.......


Acryl op masoniet 6mm, ca 68 x 51 cm. € 295,=
Draaimolen (Merry go round)

Draaimolen

Nieuwe uitdaging: werken met een dubbel primair palet (rood, geel en blauw, van ieder een warme en een koele variant) En wit natuurlijk. Onderwerp: een jongetje op een draaimolenpaard. Het "model" is mijn oudste kleinzoon. Het is géén portret, het gaat om een jongetje en zijn fantasie. Het jongetje is een dagje uit en zit, met zijn rode petje op, op een draaimolenpaard. Maar in zijn hoofd zit hij op een echt paard, is hij misschien wel wel een ridder, is de stang van de draaimolen zijn lans, heeft hij een helm op en zijn eigengemaakte zwaard aan zijn zij......


Acryl op masoniet 6mm, ca 68 x 51 cm. € 295,=
De KNRM in de storm op de Noordzee (The KNRM in the storm on the North Sea)

KNRM in de storm op de Noordzee. Dit schilderij heb ik gemaakt in het kader van het Rembrandtjaar (2019). Het is geïnspireerd door / gebaseerd op "Christus in de storm op het meer" : De KNMR in de storm op de Noordzee. Hierbij heb ik geprobeerd recht te doen aan het kleurgebruik, compositie en stijl van Rembrandt. In het schilderij van Rembrandt gaat het over de redder van de wereld, in deze nieuwe versie over stoere mannen en vrouwen die zich tot het uiterste inzetten om mensen in nood te redden. achterliggende gedachte: God helpt mensen vaak via andere mensenn.


Acryl op masoniet 6mm, ca 68 x 51 cm. € 295,=
Alles naar wens?
(.... en de arme Lazarus)

Is everyting to your satisfaction?
(..... and Lazarus)

Dit schilderij is geïnspireerd door het verhaal dat Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16 vs 19 - 31). De focus van de afbeelding ligt mn op vers 19 - 21: De rijke man heeft het uitermate goed en viert elke dag overdadig feest. Bij de ingang van zijn huis, zeg maar bij hem op de stoep ligt een bedelaar die hoopt wat mee te krijgen, maar hij krijgt niets; de rijke man neemt zijn verantwoordelijkheid niet.

alles naar wens?
De analogie in dit schilderij: hier in het westen zijn we erg rijk, en door de moderne communicatiemiddelen ligt in feite de hele wereld, en dus ook de derde wereld bij ons op de stoep.

Voor een uitgebreide uitleg van het schilderij klik hier
Aan de hand van een W.I.P. versie op facebook hebben een aantal mensen een poging gedaan te raden over welk bijbelverhaal dit ging. De eerste die het goed had en dus hierbij een eervolle vermelding verdiend is Mirjam Hofstra.


acryl op hardboard, ca 93 x 61 cm. € 350,=Schepping 2 (Creation 2)

schepping 2

Dit drieluik is een kopie van de schepping die ik eerder had gemaakt. Ik werd gebeld door mensen die dat schilderij erg mooi vonden, maar te weinig muur hadden om hem aan te hangen. In overleg heb ik een kleiner exemplaar gemaakt, zonder lijst (voor mij ook nog wel een uitdaging) en met een kleine toevoeging in het 3e paneel.


acryl op hardboard, ca 40 x 22 cm / 40 x 78 cm / 40 x 22 cm. VERKOCHT (Opdracht).Reprise 1984, het marionettentheater (Reprise 1984, puppets on a string.)

marionettentheater

De volgende in de reeks over het digitale aspect van onze maatschappij. Dit gegeven, plus de titel plus het schilderij zelf zegt volgens mij genoeg......

acryl op hardboard, ca 105 x 70 cm. € 350,=


Het is volbracht (It is finished)

het is volbracht
Dit schilderij heb ik gemaakt voor de paasexpositie in de Pijler
(zie website van pijler.nl ).

Begeleidende tekst: Lucas 23 vs 44 t/m 46 : en het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.

korte uitleg: aLs alles volbracht is scheurt het voorhangsel van boven naar beneden doormidden, d.w.z. de weg naar God, hier weergegeven als licht, is weer geopend. Het voorhangsel was versierd met cherubs, twee cherubs zijn in dit schilderij losgekomen van het voorhangsel. Links de cherub die met een vlammend zwaard de ingang van de hof van eden bewaakt. Daar is de boom van kennis van goed en kwaad aardig verdord en alleen nog het thuis van de slang. Op rechts de engel die bij het open graf de discipelen en de vrouwen opwacht om ze het goede nieuws te vertellen. De rode loper is de nadrukkelijke uitnodiging aan de toeschouwer om bij de Vader te komen, maar daarvoor moet je dus wél even langs het kruis.

acryl op hardboard, ca 80 x 122 cm. € 395,=Kerstpectief (Christmas perspective)

kerstpectief
Dit schilderij(tje) heb ik gemaakt om te kunnen versturen bij wijze van digitale kerstgroet.De titel is een samentrekking van kerst en perspectief. Hiermee wordt bedoeld dat kerst niet een op zichzelf staand feest is. Sterker nog: hoe leuk en gezellig ook, het is niet het belangrijkste christelijke feest. Het is eigenlijk niet meer dan een opmaat naar de échte grote gebeurtenissen.
Uitleg bij het schilderij: Het licht waarvan in Joh 1 wordt gesproken komt in de wereld als een felle witte lichtstraal. Deze straal valt op de kribbe in de stal in Betlehem, die de vorm en functie heeft van een prisma. Het licht hier gebroken in de regenboogkleuren, hetgeen staat voor Gods trouw. Deze regenboog belicht het vervolg zoals dat in de evangeliën wordt beschreven. In het rode gebied: golgotha (lett. schedelplaats), in het geel / groen : het lege graf van pasen. In het blauw: vuur en een duifachtige figuur als symbool voor pinksteren. Helemaal rechtsboven wordt de hemel weggerold als een boekrol en is een lichtgevende figuur te zien: een verwijzing naar de wederkomst. Deze vier gebeurtenissen vormen samen het perspectief uit de titel van het schilderij

acryl op hardboard, ca 30 x 60 cm. € 150,=In zoverre u dit (niet) gedaan hebt aan één van de minste van mijn broeders....
(Inasmuch as ye have done it unto (/did it not to) one of the least of these my brethren.....

minste broeder
Een wereld staat in brand, de mensen vluchten weg, deze kant op. Ze lopen vast op een grens, onze grens, gemarkeerd met een hek, prikkeldraad en een slagboom, figuren met varkenskop-mutsen en een dood varken in de boom: ga weg, jullie zijn hier niet welkom.
Ordetroepen: houden ze de vluchtelingen tegen of leiden ze hun komst juist in goede banen? De keuze is aan de west-europese bevolking, aan de toeschouwer dus. Vandaar de hand rechtsonderin met een afstandsbediening: grens open of dicht, aan u de keus. Op rechts, weggedrukt in de marge maar toch prominent aanwezig: Jezus als baby met zijn moeder Maria, op de vlucht naar Egypte. Jezus is zijn leven ook als vluchteling begonnen. (Mattheus 2 vs 13-15) De titel van het schilderij verwijst naar wat Jezus zegr over het laatste oordeel zoals beschreven in Mattheus 25, en dan met name vers 40 en vers 45.

acryl op hardboard, ca 93 x 61 cm. € 350,=De kaartspelers 2016 (The cardplayers 2016)

kaarspelers 2016

Dit schilderij heeft als titel "de kaartspelers 2016". Het is het volgende schilderij in de reeks die begonnen is met "digitalisering" en "social? media" , en het is tegelijkertijd een hommage aan Paul Cezanne. (Een combinatie van verschillende versies van de kaartspeleres, zie onderaan op de wikipedia-pagina in deze link)

acryl op hardboard, ca 105 x 70 cm. € 350,=Social? media (...)

social?media

Dit schilderij toont een wat eenzame figuur die met een nadrukkelijk gesloten gezelschapsspeldoos (party en co)verwezen voor zich uit zit te staren. Om hem heen zijn wel tien mensen te zien waarmee hij het spel wel zou kunnen en willen spelen, maar die zijn allemaal op hun eigen eilandje bezig met hun mobiel / tablet / laptop.
Wat betreft idee, stijl en inhoud sluit het aan bij het schilderij "digitalisering"

acryl op hardboard, ca 105 x 70 cm. € 350,=

Avondmaal (The Lords supper)

avondmaal

Het avondmaal, gecombineerd met de manier waarop Jezus zichzelf bekend maakt als het brood des levens in Joh 6 vs 30-59. Het beeld is Jezus aan het kruis, die alle, dat is: al onze, zonde, ziekte, agressie en andere narigheid over zich heen gestort krijgt. Met Zijn eigen lichaam, dat één geheel is geworden met het kruis, schermt Hij de tafel voor zich af, waar in Zijn beschutting het avondmaal klaar staat. Zijn lichaam gaat in dit beeld letterlijk over in het brood. De speer van de soldaat die moet constateren of Hij echt dood is doorboort Zijn zij. Daaruit stroomt Zijn bloed, waarmee de avondmaalsbeker wordt gevuld. Er zijn verschillende vormen van brood en verschillende bekers voor de wijn weergegeven; iedereen die Jezus kent als zijn verlosser mag zich herkennen in dit schilderij, ongeacht zijn of haar kerkelijke traditie. Dat de speer die Jezus doorboort vanuit de positie van de toeschouwer lijkt te komen is geen toeval:

T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,.... .................
.... Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.
(Revius, 1630)

Een (te) gruwelijk beeld? In elk geval hard genoeg om een groot aantal volgelingen van Jezus af te laten haken (Joh 6 vs 66)


acryl op hardboard, ca 60 x 60 cm. € 250,=


Kanker (Cancer)

kanker

Zomer 2015. We kregen bericht dat mijn zus kanker heeft. Alvleesklierkanker.
Ongeneeslijk. Dodelijk. Niets meer aan te doen.
We weten natuurlijk wel dat we in een gebroken wereld leven, maar op zo'n moment wordt je daar extra bij bepaald. Naar aanleiding daarvan heb ik dit schilderij gemaakt. Ik denk dat het wel handig is het een beetje uit te leggen.

Onderin vind je het beeld van de slang waarvan de kop vermorzeld wordt door het kruis (zie Gen 3 vs 15). Dit is iets wat al gebeurd is, maar zijn volle uitwerking pas krijgt als Jezus terugkomt.
Tot het zover is hebben we te dealen met een vijand die nog het nodige teweeg kan brengen, samen met zijn trawanten. Daarvan zijn er hier enkele afgebeeld, waaronder een krab, die symbool staat voor kanker. In dit schilderij heeft hij iemand te pakken en die is te dode opgeschreven.
Daarvoor staat het graf dat is weergegeven, maar als je goed kijkt zie je dat de grafsteen een deurklink en scharnieren heeft. Betekenis: het graf is geen eindpunt maar een doorgang naar de eeuwigheid.
Hoe de weg daarnaartoe eruit ziet weet niemand; dat is het mistige gebied in het middendeel. Maar we weten wel waar we uitzicht op hebben: het eeuwige leven, hier weergegeven door een beeld van het nieuwe Jeruzalem, dat verlicht wordt door het Lam van God.(Opb. 21 vs 10-23)
Verder zijn er nog twee symbolen in verwerkt: de regenboog als teken van Gods trouw en de bergen uit psalm 121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan.

Op 16 mei 2016 is Alie door haar Heer en Heiland thuisgehaald.


acryl op hardboard, ca 80 x 60 cm. Niet te koop.Digitalisering (Digitization)

digitalisering

Uit het duister van het analoge tijdperk komen ze hun mooie, maar hopeloos verouderde spulletjes inleveren.
Deze worden door de vleesmolen gehaald en verwerkt tot een worst van nullen en enen.
Nipper (het hondje van "his masters voice") kijkt vertwijfeld toe hoe zijn oude, vertrouwde grammofoon er ook in verdwijnt.
De nullen en enen worden gebruikt om de beeldschermen op de voorgrond de functie van alle oude spullen over te laten nemen.
Beter, goedkoper, sneller, efficiënter, maar toch.... Ontcijfer de boodschap in de worst met een ascii tabel!

acryl op hardboard, ca 105 x 70 cm. € 350,=

It is well with my soul (...)

it is well with my soul

Toen onze goede vriend Charles overleed heb ik, bij wijze van verwerking, dit schilderij gemaakt naar één van zijn lievelings-liederen:

It is well with my soul.

When peace, like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou has taught me to say,
It is well - it is well, with my soul.

Refr:
It is well - it is well, with my soul - with my soul
It is well - it is well, with my soul.

My sin O the bliss of this glorious thought
My sin not in part but the whole
Is nailed to the cross and I bear it no more
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul

Refr.

And Lord, haste the day when my faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
The trump shall resound, and the Lord shall descend,
Even so, it is well, with my soul.

Refr.

Meer weten over het verhaal achter dit schilderij? www.hoopdoetleven.net


acryl op hardboard, ca 80 x 60 cm. Niet te koop.


Brood en vis (Bread and fish)

brood en vis

Dit schilderij heb ik gemaakt op verzoek van onze jongste zoon en zijn vrouw.
Het is geïnspireerd op de wonderbare spijziging. In het mandje vijf broden en twee vissen. Dat is niet zoveel.
Maar als je het weinige dat je hebt aan Jezus aanbiedt kan Hij het zegenen en is het voldoende voor een hele menigte.
Dan blijkt zelfs dat er over blijft, genoeg om de mandjes rechtsonderin te vullen.
Zodat degenen die dat ene lunchpakketje (uit)deelden, er allemaal ook een volledige lunch aan over houden.


acryl op hardboard, ca 40 x 40 cm. Niet te koop.
Schepping (Creation)

woest en ledig zes dagen zevende dag

Dit drieluik heb ik op de schilderskring gemaakt. Ik heb er ongeveer een jaar over gedaan. In dat jaar is het als het ware ontwikkeld. Het idee stond vast, maar de uitwerking veranderde nogal eens tijdens dat jaar.
De meest ingrijpende wijziging van plan was het vervangen van paneel 1. In eerste instantie was dat duif , maar die begon qua stijl steeds verder bij de andere panelen weg te raken. Op advies van Kees heb ik die toen vervangen door een ander, minder concreet paneel.

Uitleg: Zoals de titel al zegt betreft het hier de schepping zoals beschreven in Genesis 1. Ik heb geprobeerd zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven.
Paneel 1: de aarde is woest en ledig en duisternis is op de vloed / afgrond. In eerste instantie had ik hier dus een duif (symbool voor Gods Geest) boven een waterval in het donker. Halverwege heb ik dit vervangen door een paneel waarop Gods Geest meer afgebeeld wordt als Gods Adem (allebei "Ruach") en het begrip zweven als bewegen, wervelen. Het allereerste begin is de overgang van paneel 1 naar 2: God zegt dat er licht moet komen, en er komt licht.
Paneel 2: Van links naar rechts de zes scheppingsdagen scheiding licht en duister (1), scheiding water en water (2), scheiding water en land (3), het uitspansel wordt gevuld met hemellichamen (4), de zee en de wolken worden gevuld met vissen en vogels (5), de aarde wordt gevuld met dieren, en de mens wordt geschapen (6).
Paneel 3: De zevende dag: de mens heerst in opdracht van God over de schepping. Hier gesymboliseerd door een olifant (het grootste landdier) en een leeuw (koning van de dieren)


acryl op hardboard, ca 60 x 35 cm / 60 x 122 cm / 60 x 35 cm. € 500,=
Samen met "duif": €550,=
Still (...)

still

Dit schilderij heb ik voor mijn vrouw, Madeleen, gemaakt. Het is gebaseerd op twee liederen die voor haar in moeilijke tijden een belangrijke rol hebben gespeeld.
Het schilderij volgt in eerste instantie de tekst van "Still", en bevat daarnaast ook elementen van het refrein van lied 488 uit de Opwekkingsbundel.

Still

Hide me now
Under your wings
Cover me
within your mighty hand

When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father you are king over the flood
I will be still and know you are God

Opw. 488:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Hou mij vast, heel dicht aan Uw hart
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,en de kracht van Uw liefde.


acryl op hardboard, ca 53 x 68 cm. niet te koop
Droom (Dream)

droom

Dit is mijn eerste samengestelde schilderij. Ik heb hem gemaakt aan de hand van twee foto's van mijn oudste zoon.
Op de ene foto was hij nog klein en was hij in slaap gevallen op de bank met zijn knuffel Nijn. Op de tweede foto is hij een jaar of achttien en aan het voetballen met een stel vrienden. In dit schilderij droomt het jongetje op de bank van later, als hij gaat voetballen. En rechts van de voetballers is de verdere toekomst, die is nog in nevelen gehuld.....


acryl op hardboard, ca 59 x 76 cm. € 150,=

Deze website is door allerlei omstandigheden al een hele tijd niet meer bijgewerkt. Binnenkort gaat daar verandering in komen !!!!!!. Houd hem in de gaten. Ik communiceer dat dan ook via Facebook, maar let op: daar is een andere atelierandre actief. Daarom heet ik daar gewoon: André van Berkum.

<<-------------------------- If you like what you see, like what you see :) --------------------------

© AtelierAndre links